Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zawarliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Płońsku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zawarliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Płońsku

Dagmara Bielec-Janas
29.04.2021

Wczoraj (28 kwietnia 2021 roku) w siedzibie naszego oddziału zostało podpisane porozumienie o współpracy między Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego a Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku w zakresie edukacji oraz propagowania wśród młodzieży tej placówki postaw patriotycznych i promocji służby w Straży Granicznej.

Zawarcie porozumienia zrodziło się z woli utworzenia przez dyrekcję szkoły, klas o „profilu Straż Graniczna”. Na podstawie podpisanego porozumienia strony zobowiązały się do utrzymania współpracy w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, a także popularyzacji działań podnoszących świadomość historyczną, w tym pielęgnowaniu tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic i niepodległości Polski.

Jednym z założeń podjętej współpracy jest przygotowanie uczniów profilowanych klas na przyszłych funkcjonariuszy Straży Granicznej, poprzez zgłębianie zagadnień związanych z codzienną służbą graniczną, podczas zajęć edukacyjnych i spotkań tematycznych z funkcjonariuszami i ekspertami naszego oddziału.

Mamy nadzieję, że dzięki zawiązanej współpracy i realizacji programu edukacyjnego, absolwentów klas o „profilu Straż Graniczna”, wkrótce powitamy w szeregach naszej formacji.

  • Podpisanie porozumienia Podpisanie porozumienia
    Podpisanie porozumienia
  • Wymiana dokumentów Wymiana dokumentów
    Wymiana dokumentów
  • Komendant NwOSG i Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 prezentują porozumienie Komendant NwOSG i Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 prezentują porozumienie
    Komendant NwOSG i Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 prezentują porozumienie
do góry