Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Chcieli uniknąć kwarantanny, nie wjechali wcale - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chcieli uniknąć kwarantanny, nie wjechali wcale

19.05.2021 Krzysztof Grzech

Gruzińska rodzina, próbowała wjechać do Polski deklarując inny cel wjazdu niż faktyczny. Dodatkowo chcieli uniknąć 10-dniowej kwarantanny. Skończyło się to dla całej trójki odmową wjazdu i powrotem do Gruzji.

Małżeństwo Gruzinów, którzy podróżowali wraz z małoletnią córką na potwierdzenie celu wjazdu przedstawili funkcjonariuszom Straży Granicznej oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dodatkowo, aby uniknąć kwarantanny, którą musieliby odbyć zgodnie z par. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512 ze zm.) okazali zaświadczenie, o przyjęciu dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, wyczuleni na takie przypadki, postanowili dokładnie sprawdzić wszystkie okazane dokumenty. Podczas weryfikacji oświadczeń okazało się, że te wystawione przez pracodawców są przerobione poprzez zmianę danych osobowych. Natomiast zaświadczenia o podjęciu nauki, szkoła wcale nie wystawiała.

Wobec dorosłych członków rodziny funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowania przygotowawcze i postawili im zarzuty próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP przy użyciu podrobionego dokumentu oraz posłużenia się podrobionym dokumentem. Otrzymali również decyzje o odmowie wjazdu do Polski i jeszcze tego samego dnia cała trzyosobowa rodzina odleciała do Tbilisi.

do góry