Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uroczystości jubileuszowe w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczystości jubileuszowe w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Dagmara BIELEC - JANAS
19.05.2021

Dzisiaj (19 maja 2021 r.) w siedzibie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 30. rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczysty apel, podczas którego wręczono akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, awanse, odznaczenia i pamiątkowe medale przebiegał z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanego z COVID-19.

Tegoroczne uroczystości rocznicowe obchodzone w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej poprzedzone były oddaniem hołdu i złożeniem kwiatów przez delegacje Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w miejscach upamiętniających naszych Patronów - pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich oraz przed tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej, a także na warszawskich Powązkach przed grobem płk. Jakuba Witalisa Chmury.

Dzisiaj o godzinie 12.00 w obecności komendanta oddziału, jego zastępców, kadry kierowniczej, a także przybyłych gości – przedstawicieli Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rozpoczął się uroczysty apel.

W swoim wystąpieniu gen. bryg. SG Robert Bagan skierował podziękowania do wszystkich funkcjonariuszy, którzy na przestrzeni ostatnich czternastu - trudnych i wymagających miesięcy, podejmowali działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19, zarówno podczas odpraw granicznych w lotniczych przejściach granicznych, realizacji zadań migracyjnych w terenie, jak i wspierając inne oddziały Straży Granicznej na południowej i zachodniej granicy Polski. Słowa podziękowania przekazał również ich rodzinom i bliskim za wytrwałość, wyrozumiałość i wsparcie w tym niełatwym czasie.

Komendant podkreślił także istotną rolę naszych Patronów – Bohaterów Powstania Warszawskiego, w  życiu i świadomości nas - funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "To Wy Czcigodni Powstańcy Warszawscy, Wasza walka, bohaterstwo i całe Wasze życie, stanowicie dla nas wzór do naśladowania. Jesteście dla nas inspiracją. Wasza historia, Wasze życiorysy pokazują nam jak należy postępować, aby z całych sił służyć Polsce i Narodowi Polskiemu" -  powiedział.
Gen. bryg. SG Robert Bagan szczególnej pamięci polecił funkcjonariuszy i pracowników, których już nie ma z nami - odeszli na wieczną wartę, lecz swoją pracą i służbą przyczynili się do rozwoju Straży Granicznej,  a tym samym do rozwoju naszego oddziału.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. W imieniu Prezydenta RP, piętnastu świeżo upieczonym oficerom, akty mianowania wraz z pamiątkowymi ryngrafami wręczył Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan. Kolejny punkt obchodów dedykowany był wszystkim tym funkcjonariuszom i pracownikom oddziału, którzy z okazji 30. rocznicy utworzenia Straży Granicznej zostali awansowani, wyróżnieni i mianowani na kolejne stopnie w korpusach.  Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów otrzymało 16 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 80 funkcjonariuszy, zaś w korpusie podoficerów – 95 funkcjonariuszy. Medale za długoletnią służbę, nadane przez Prezydenta RP otrzymało 14 osób. Medalami „Za Zasługi dla Straży Granicznej” odznaczono 19 funkcjonariuszy, natomiast
Odznaką Straży Granicznej uhonorowano 38 funkcjonariuszy. Ponadto, z okazji święta Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan wyróżnił dyplomem uznania oraz nagrodą finansową 127 funkcjonariuszy i 148 pracowników za codzienny wkład, zaangażowanie oraz bardzo dobre wyniki osiągnięte w realizacji zadań w służbie i pracy.

Jubileusz był również okazją do podziękowania i uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego oddziału. Decyzją komendanta oddziału, w tym roku medal pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” otrzymał Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Pan Jerzy Mindziukiewicz.

 • Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury. Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
  Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
 • Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury. Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
  Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
 • Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury. Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
  Delegacja PSG Warszawa-Modlin składa kwiaty na grobie płk. Jakuba Witalisa Chmury.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej. Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
  Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej. Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
  Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej. Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
  Funkcjonariusze NwOSG składają hołd pod tablicą pamiątkową gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego przy ulicy Długiej.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich. Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
  Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich. Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
  Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
 • Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich. Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
  Funkcjonariusze NwOSG składają wieniec pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich.
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej. Złoty Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej.
  Złoty Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej.
 • Funkcjonariusze NwOSG stojący podczas odgrywania Hymnu Państwowego. Funkcjonariusze NwOSG stojący podczas odgrywania Hymnu Państwowego.
  Funkcjonariusze NwOSG stojący podczas odgrywania Hymnu Państwowego.
 • Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy. Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy.
  Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy.
 • Komendant NwOSG, zaproszeni Goście, funkcjonariusze SG oraz Poczet Sztandarowy podczas apelu. Komendant NwOSG, zaproszeni Goście, funkcjonariusze SG oraz Poczet Sztandarowy podczas apelu.
  Komendant NwOSG, zaproszeni Goście, funkcjonariusze SG oraz Poczet Sztandarowy podczas apelu.
 • Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy. Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy.
  Gen. bryg. SG Robert Bagan przemawia przy mównicy.
 • Zaproszeni Goście. Zaproszeni Goście.
  Zaproszeni Goście.
 • Komendant NwOSG przemawia, obok stoją z-cy Komendanta oraz kapelani SG. Komendant NwOSG przemawia, obok stoją z-cy Komendanta oraz kapelani SG.
  Komendant NwOSG przemawia, obok stoją z-cy Komendanta oraz kapelani SG.
 • Komendant NwOSG przemawia. Komendant NwOSG przemawia.
  Komendant NwOSG przemawia.
 • Komendant NwOSG wręcza nominację oficerską funkcjonariuszowi SG. Komendant NwOSG wręcza nominację oficerską funkcjonariuszowi SG.
  Komendant NwOSG wręcza nominację oficerską funkcjonariuszowi SG.
 • Komendant NwOSG wręcza medal płk. SG Dariuszowi Lutyńskiemu. Komendant NwOSG wręcza medal płk. SG Dariuszowi Lutyńskiemu.
  Komendant NwOSG wręcza medal płk. SG Dariuszowi Lutyńskiemu.
 • Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG. Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
  Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
 • Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG. Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
  Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
 • Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG. Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
  Komendant NwOSG wręcza medale, odznaki SG oraz wyróżnienia funkcjonariuszom NwOSG.
 • Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi. Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi.
  Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi.
 • Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi. Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi.
  Gen. bryg. SG Robert Bagan wręcza medal Za Zasługi dla NwOSG Panu Jerzemu Mindziukiewiczowi.
 • Medal Za Zasługi dla NwOSG, obok leży legitymacja dla Pana Jerzego Mindziukiewicza. Medal Za Zasługi dla NwOSG, obok leży legitymacja dla Pana Jerzego Mindziukiewicza.
  Medal Za Zasługi dla NwOSG, obok leży legitymacja dla Pana Jerzego Mindziukiewicza.
 • Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych. Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych.
  Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych.
 • Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych. Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych.
  Pan Jerzy Mindziukiewicz przemawia do zgromadzonych.
 • Przemawia Pan Maciej Jarosiński Przemawia Pan Maciej Jarosiński
  Przemawia Pan Maciej Jarosiński
do góry