Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 21 podróżnych niezaakceptowanych na wjazd - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

21 podróżnych niezaakceptowanych na wjazd

29.11.2021 Dagmara Bielec-Janas

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla 21 cudzoziemców, wobec pięciorga z nich wszczęto dochodzenie w sprawie usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Gruzini podczas kontroli granicznej okazali podrobione zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły oraz o zamiarze powierzenia pracy, które rzekomo miały być podstawą do wjazdu i pobytu w Polsce.

  • Kontrola graniczna. Kontrola graniczna.
    Kontrola graniczna.

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydali 21 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. Przekroczenia granicy odmówiono 17 obywatelom Gruzji, obywatelowi Ukrainy, Serbii, Izraela oraz Wielkiej Brytanii. W większości przypadków powodem niewpuszczenia cudzoziemców do Polski był cel niezgodny z deklarowanym. Poza tym, niektórzy z nich figurowali w systemach SIS jako osoby niepożądane na obszarze państw stery Schengen lub wykorzystali dopuszczalny czas pobytu na terytorium Polski albo nie posiadali dokumentu pobytowego.

Ponadto, pięcioro z niezaakceptowanych na wjazd usiłowało przekroczyć granicę  posługując się podrobionymi na wzór oryginalny dokumentami uzupełniającymi tj. oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy w roli pracownika sezonowego w jednej z firm sadowniczych oraz zaświadczeniami stwierdzającymi podjęcie nauki w jednej ze szkół średnich. Byli to obywatele Gruzji, w tym matka z dwojgiem dzieci. Wobec nich, funkcjonariusze wszczęli dochodzenie w sprawie usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Wszyscy podróżni, którzy nie spełnili warunków na przekroczenie granicy, otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na terytorium naszego kraju. Większość z nich opuściła lotnisko, wracając do kraju, z którego podróżowali.

do góry