Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Odpowie za złamanie przepisów w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odpowie za złamanie przepisów w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom

Dagmara BIELEC - JANAS

Funkcjonariusze z Zespołu ds. Cudzoziemców z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w wyniku przeprowadzonej kontroli w jednej z agencji zatrudnienia świadczącej usługi między innymi w zakresie pośrednictwa pracy, ujawnili nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom. Wobec właścicielki agencji zostanie skierowany wniosek do sądu o jej ukaranie. Za tego typu wykroczenie grozi kara grzywny od 3 000 do 100 000 złotych.

  • Dziennik Ustaw. Dziennik Ustaw.
    Dziennik Ustaw.

W trakcie kontroli funkcjonariusze dokonali analizy dokumentacji przedstawionej przez właścicielkę prowadzącą agencję zatrudnienia, która powierzyła pracę 60 obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy świadczyli pracę polegającą na pielęgnacji terenów zielonych na rzecz dwóch pracodawców - użytkowników z terenu województwa mazowieckiego.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poza ujawnieniem powierzenia przez pracodawcę nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, z uwagi na brak wymaganych zezwoleń oraz kierowania ich do wykonywania pracy na rzecz podmiotów trzecich niezgodnie z posiadanymi zezwoleniami, pracodawca nie powiadomił właściwych organów o rozpoczęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Dodatkowo kontrola wykazała, że prowadząca agencję zatrudnienia świadczyła usługi w zakresie pracy tymczasowej bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 18 cytowanej ustawy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do Sądu o jej ukaranie. Za popełnione wykroczenia kobiecie może grozić kara grzywny od 3 000 do 100 000 złotych.

 

 

do góry