Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Jemeńczyk żądny wrażeń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Jemeńczyk żądny wrażeń

23.05.2022 Dagmara Bielec

Funkcjonariusze z PSG Warszawa-Okęcie odmówili wjazdu obywatelowi Jemenu, który podczas kontroli granicznej posłużył się podrobionymi dokumentami rzekomo wystawionymi przez władze Seszeli, pomimo, że w kieszeni posiadał swój oryginalny jemeński paszport wraz z polską aktualną wizą wydaną w celu podjęcia pracy. Mężczyźnie poza wydaniem decyzji o odmowie wjazdu, cofnięto polską wizę oraz wszczęto postępowanie w związku usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom, podstępem, granicy RP.

  • Cudzoziemiec podaje dokumenty funkcjonariuszowi SG siedzącemu w kabinie. Cudzoziemiec podaje dokumenty funkcjonariuszowi SG siedzącemu w kabinie.
    Cudzoziemiec podaje dokumenty funkcjonariuszowi SG siedzącemu w kabinie.

Do zatrzymania Jemeńczyka doszło wczoraj (22 maja 2022 roku) podczas odprawy paszportowej po przylocie samolotu ze Stambułu. Cudzoziemiec do kontroli granicznej na wjazd do RP, przedstawił paszport wraz dowodem osobistym Republiki Seszeli wydany na jego autentyczne dane, oświadczając funkcjonariuszowi, że  przyjechał do Polski w celu podjęcia pracy, potwierdzając ten fakt zezwoleniem typu A wydanym przez Wojewodę Łódzkiego. Niestety podczas weryfikacji warunków wjazdu przez funkcjonariuszy II linii kontroli, oba dokumenty tj. paszport i dowód osobisty okazały się całkowicie podrobione na wzór oryginalnych. W toku dalszych czynności, mężczyzna przyznał, że jest obywatelem Jemenu okazując swój oryginalny jemeński paszport, co więcej z autentyczną ważną polską wizą pobytową, która umożliwiała podjęcie pracy na terytorium RP.

Wobec obywatela Jemenu wszczęto postępowanie przygotowawcze, w związku z usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom, podstępem, granicy Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku wjazdowym do Polski na podstawie sfałszowanych dokumentów. Ponadto mężczyźnie wydano decyzje - o odmowie wjazdu na terytorium naszego kraju oraz o cofnięciu polskiej wizy. Mężczyzna oczekuje na rejs powrotny do Turcji.

do góry