Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nielegalny pobyt i zastrzeżone dokumenty w systemach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt i zastrzeżone dokumenty w systemach

27.01.2023 Dagmara Bielec

Wydaniem trzech decyzji zobowiązujących do powrotu zakończyły się wczorajsze kontrole legalności pobytu przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Warszawie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Tym razem za brak tytułów pobytowych, terytorium RP muszą opuścić obywatele Uzbekistanu, Chin i Gruzji.

  • Napis Straż Graniczna na boku pojazdu służbowego
    Napis Straż Graniczna na boku pojazdu służbowego

Troje cudzoziemców legitymowało się swoimi oryginalnymi paszportami, jednak żadna z tych osób nie posiadała uregulowanego statusu pobytowego w Polsce – innymi słowy cudzoziemcy nie mieli wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego pobytu w naszym kraju. Co więcej, w trakcie czynności podjętych wobec Gruzina i Uzbeka stwierdzono, że gruziński paszport został unieważniony przez władze Gruzji i zastrzeżony w bazie Interpol, natomiast litewska karta pobytu, którą legitymował się drugi z mężczyzn figurowała w systemie teleinformatycznym SIS II, jako zastrzeżona.

Trzecia  z ujawnionych - obywatelka Chin - poza nielegalnym pobytem dwukrotnie przekraczała granicę państwową wbrew przepisom z Polski do Włoch i z powrotem, mimo, że cztery lata temu wjeżdżając do strefy Schengen przez Polskę deklarowała udać się do Hiszpanii, co wówczas potwierdziła stosowną wizą hiszpańską.

Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu z orzeczeniem dobrowolnego terminu powrotu do kraju pochodzenia wynoszącym 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw obszaru Schengen na okres od 2 do 3 lat.  

do góry