Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański OSG uczcił 32. rocznicę utworzenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadwiślański OSG uczcił 32. rocznicę utworzenia Straży Granicznej

Dagmara Bielec
17.05.2023

32. rocznicę utworzenia Straży Granicznej funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego uczcili podczas uroczystości zorganizowanej w otoczeniu Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. W uroczystym apelu uczestniczył również Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski.

W uroczystym wydarzeniu udział wzięli Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan wraz z zastępcami – płk. SG Dariuszem Lutyńskim oraz płk. SG Pawłem Sobierajem, kadra kierownicza oddziału, a także komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji, szkól i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z naszym oddziałem.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą św. w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego, w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którą koncelebrował dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa. We mszy św. uczestniczył także dziekan ewangelicki SG Kornel Undas, ks. ppłk SG Adam Weremijewicz dziekan prawosławny Straży Granicznej oraz kapelan NwOSG  ks. ppłk. SG Ryszard Preuss.

Podczas mszy świętej, dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa w okolicznościowym kazaniu nawiązał do przypadającego w tym dniu święta Św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski, męczennika, który oddał życie za wiarę, dodając „(…) że pomyślność naszej Ojczyzny zależy od miłości do Boga i Polski”. Ks. dziekan przywołał także bohaterów II wojny światowej walczących w obronie naszej Ojczyzny – „przykłady te mogą inspirować funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, aby w poczuciu odpowiedzialności z nadzieją i radością mogli służyć Ojczyźnie i tym, do których zostali posłani.”

Po zakończeniu mszy św. wszyscy uczestnicy udali się na zewnątrz muzeum - Parku Wolności, nieopodal Muru Pamięci.  

Oficjalne obchody rozpoczął Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan, który w asyście zastępców komendantów naszego oddziału złożył wieniec pod Murem Pamięci – miejscu, upamiętniającym poległych w walkach powstańczych w 1944 roku.

Po złożeniu Komendantowi NwOSG meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu i przeglądzie pododdziałów, podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP.

Następnie po powitaniu zaproszonych gości gen. bryg. SG Robert Bagan zabrał głos. W swoim okolicznościowym wystąpieniu komendant przypomniał wszystkim zgromadzonym o roli, jaką pełni Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w centrum Polski, przywołując najważniejsze zadania realizowane przez naszych funkcjonariuszy na obszarze trzech centralnych województw – „w strukturach naszego oddziału funkcjonuje największe w kraju lotnicze przejście graniczne – Warszawa – Okęcie, w którym ruch pasażerski oscyluje na poziomie kilkudziesięciu tysięcy osób na dobę, a w ujęciu rocznym osiąga wartości od kilkunastu do ponad 20 mln osób”. Generał podkreślił również, „że jesteśmy wiodącym oddziałem Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań migracyjnych na terytorium RP (…) każdego roku kilka tysięcy cudzoziemców poszukujących ochrony przed prześladowaniami w kraju pochodzenia, zgłasza się do nas w celu złożenia wniosku o udzielenie ochrony, a na zlecenie wojewodów opiniujemy blisko 130 tysięcy wniosków cudzoziemców ubiegających się o pobyt w Polsce”.

Swoje wystąpienie komendant zakończył kierując do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej szczególne słowa – „to Wy drodzy funkcjonariusze i pracownicy pozostajecie najważniejszym, niezastąpionym elementem skuteczności naszych działań, a dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, aby za Waszą skuteczność, dyspozycyjność i zaangażowanie serdecznie podziękować, a wymiernym efektem tych podziękowań, niech będą dzisiejsze odznaczenia i wyróżnienia”.

Święto Straży Granicznej to czas i okazja do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie  obowiązków służbowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 19 funkcjonariuszy i 3 pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Medalami Za Długoletnią Służbę.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Straży Granicznej medalami „Za Zasługi dla Straży Granicznej” odznaczono 54 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.

Funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG szczególnie wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej wręczone zostały Odznaki Okolicznościowe – Medale Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej, wyróżniono nimi 51 osób.

Odznakami Straży Granicznej nadawanymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej uhonorowano 42 funkcjonariuszy, natomiast akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 263 funkcjonariuszy w tym, w korpusie oficerów – 20 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 88 funkcjonariuszy oraz 155 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Z okazji Święta Straży Granicznej Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego nadał Medal Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, którym wyróżniono 6 osób w tym - mł. insp. Krzysztofa Sowińskiego – Zastępcę Dyrektora Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, nadkom. Krzysztofa Funkiendorfa – Dowódcę samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, ppłk. Romana Popławskiego – Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, płk. dr Pawła Lecha – Dowódcę 5. Mazowieckiej Brygady WOT w Ciechanowie, Panią Bogumiłę Kapustę – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Pana Marcin Liżewskiego – pracownika Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Pan Jerzy Mindziukiewicz ps. „Jur” w krótkim wystąpieniu skierowanym do funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej nawiązał do wieloletniej przyjaźni i serdecznych relacji między Związkiem Powstańców Warszawskich a naszym oddziałem, pogratulował awansów i odznaczeń wszystkim wyróżnionym, dodając, że z wielką satysfakcją uczestniczy w święcie Straży Granicznej właśnie z nami funkcjonariuszami i pracownikami tak elitarnej jednostki.

Na koniec uroczystości Pan Maciej Jarosiński – przedstawiciel Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył Medale Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK, a zostali nimi uhonorowani – Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan oraz Pani Ewa Waligóra – Kierownik Sekcji Wydziału Organizacji i Promocji NwOSG.

Za piękną oprawę muzyczną całej ceremonii dziękujemy Orkiestrze Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod batutą komandora podporucznika SG Karola Hinca, która na koniec uroczystości wykonała pokaz musztry paradnej.

Uroczystości odbyły sie przy wsparciu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG.

 

 • Księża, Komendanci NwOSG, Poczet Sztandarowy stoją w kaplicy. Księża, Komendanci NwOSG, Poczet Sztandarowy stoją w kaplicy.
  Księża, Komendanci NwOSG, Poczet Sztandarowy stoją w kaplicy.
 • Po lewej Poczet Sztandarowy, w tle księża celebrują mszę. Po lewej Poczet Sztandarowy, w tle księża celebrują mszę.
  Po lewej Poczet Sztandarowy, w tle księża celebrują mszę.
 • Zaproszeni goście i Komendanci NwOSG siedzą w kaplicy błogosławionego ks. Józefa Stanka. Zaproszeni goście i Komendanci NwOSG siedzą w kaplicy błogosławionego ks. Józefa Stanka.
  Zaproszeni goście i Komendanci NwOSG siedzą w kaplicy błogosławionego ks. Józefa Stanka.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek gen. bryg. SG Robertowi Baganowi. Dowódca uroczystości składa meldunek gen. bryg. SG Robertowi Baganowi.
  Dowódca uroczystości składa meldunek gen. bryg. SG Robertowi Baganowi.
 • Komendant dokonuje przeglądu pododdziału. Komendant dokonuje przeglądu pododdziału.
  Komendant dokonuje przeglądu pododdziału.
 • Komendanci NwOSG oddają honor po złożeniu wieńca pod Dzwonem Antoniego Chruściela "Montera". Komendanci NwOSG oddają honor po złożeniu wieńca pod Dzwonem Antoniego Chruściela "Montera".
  Komendanci NwOSG oddają honor po złożeniu wieńca pod Dzwonem Antoniego Chruściela "Montera".
 • Na tle Muzeum Powstania Warszawskiego stoi Orkiestra Morskiego Oddziału SG, Poczet Sztandarowy i Flagowy oraz wyróżnieni funkcjonariusze. Na tle Muzeum Powstania Warszawskiego stoi Orkiestra Morskiego Oddziału SG, Poczet Sztandarowy i Flagowy oraz wyróżnieni funkcjonariusze.
  Na tle Muzeum Powstania Warszawskiego stoi Orkiestra Morskiego Oddziału SG, Poczet Sztandarowy i Flagowy oraz wyróżnieni funkcjonariusze.
 • Przemawia gen. bryg. SG Robert Bagan. Przemawia gen. bryg. SG Robert Bagan.
  Przemawia gen. bryg. SG Robert Bagan.
 • Przemawia Komendant NwOSG. Przemawia Komendant NwOSG.
  Przemawia Komendant NwOSG.
 • Zaproszeni goście stoją pod namiotami. Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
  Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
 • Zaproszeni goście stoją pod namiotami. Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
  Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
 • Zaproszeni goście stoją pod namiotami. Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
  Zaproszeni goście stoją pod namiotami.
 • Poczet Sztandarowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Poczet Sztandarowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  Poczet Sztandarowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Na tacy leżą Odznaki Straży Granicznej. Na tacy leżą Odznaki Straży Granicznej.
  Na tacy leżą Odznaki Straży Granicznej.
 • Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom. Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
  Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
 • Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom. Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
  Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
 • Komendant wręcza medal kpt. Wojciechowi Brzykcemu. Komendant wręcza medal kpt. Wojciechowi Brzykcemu.
  Komendant wręcza medal kpt. Wojciechowi Brzykcemu.
 • Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom. Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
  Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
 • Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom. Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
  Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
 • Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom. Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
  Komendant wręcza odznaczenia funkcjonariuszom.
 • Komendant NwOSG wręcza medal ppłk. Romanowi Popławskiemu. Komendant NwOSG wręcza medal ppłk. Romanowi Popławskiemu.
  Komendant NwOSG wręcza medal ppłk. Romanowi Popławskiemu.
 • Pani Bogumiła Kapusta otrzymuje medal od Komendanta NwOSG. Pani Bogumiła Kapusta otrzymuje medal od Komendanta NwOSG.
  Pani Bogumiła Kapusta otrzymuje medal od Komendanta NwOSG.
 • Przemawia Pan Jerzy Mińdziukiewicz. Przemawia Pan Jerzy Mińdziukiewicz.
  Przemawia Pan Jerzy Mińdziukiewicz.
 • Przemawia Pan Maciej Jarosiński. Przemawia Pan Maciej Jarosiński.
  Przemawia Pan Maciej Jarosiński.
 • Pan Maciej Jarosiński wręcza Medal Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Komendantowi NwOSG i Pani Ewie Waligórze. Pan Maciej Jarosiński wręcza Medal Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Komendantowi NwOSG i Pani Ewie Waligórze.
  Pan Maciej Jarosiński wręcza Medal Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Komendantowi NwOSG i Pani Ewie Waligórze.
 • Stoją od lewej Pan Maciej Jarosiński, Komendantowi NwOSG i Pani Ewa Waligóra. Stoją od lewej Pan Maciej Jarosiński, Komendantowi NwOSG i Pani Ewa Waligóra.
  Stoją od lewej Pan Maciej Jarosiński, Komendantowi NwOSG i Pani Ewa Waligóra.
 • Gra Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Gra Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
  Gra Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Pokaz musztry paradnej orkiestry. Pokaz musztry paradnej orkiestry.
  Pokaz musztry paradnej orkiestry.
 • Pokaz musztry paradnej orkiestry. Pokaz musztry paradnej orkiestry.
  Pokaz musztry paradnej orkiestry.
 • Tamburmajor stoi na tle Muzeum Powstania Warszawskiego. Tamburmajor stoi na tle Muzeum Powstania Warszawskiego.
  Tamburmajor stoi na tle Muzeum Powstania Warszawskiego.
do góry