Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Naruszyli prawo do pobytu w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Naruszyli prawo do pobytu w Polsce

Dagmara BIELEC

Wczoraj (31 maja 2023 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali troje cudzoziemców za nielegalny pobyt. Wobec nich zostały wydane decyzje w sprawie zobowiązania do powrotu.

  • Ujecie przez ramię od góry. Funkcjonariusz trzyma w rękach paszport. Ujecie przez ramię od góry. Funkcjonariusz trzyma w rękach paszport.
    Ujecie przez ramię od góry. Funkcjonariusz trzyma w rękach paszport.

Wczorajsze kontrole przeprowadzone przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej tym razem na terenie Torunia, miały przede wszystkim na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający w naszym kraju przestrzegają przepisów, dotyczących warunków wjazdu i pobytu na nim. Ich efektem było ujawnienie i zatrzymanie trzech obywateli Gruzji, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywali na terytorium Polski nie posiadając wymaganych tytułów pobytowych.

44-letni mężczyzna i dwie kobiety w wieku 42 i 30 lat posiadali aktualne gruzińskie paszporty biometryczne, które uprawniały ich do bezwizowego pobytu w Polsce i innych krajach strefy Schengen, ale jedynie przez 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego czasu. Niestety Gruzini ten wymóg naruszyli, nie opuszczając naszego kraju po wykorzystaniu tego dopuszczalnego okresu, czy też nie wnioskując do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy.

Wobec wszystkich zatrzymanych osób Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących Gruzinów do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

do góry