Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej O nas - Komenda -

Nawigacja

Komenda

O nas

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie został utworzony 15 września 2004 r. NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Tak więc jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa. Na co dzień, zapewniamy obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy wspomnianej placówce SG w Lesznowoli oraz Placówka Straży Granicznej w Warszawie. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

Podczas wypełniania ustawowych zadań funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w poczuciu patriotyzmu starają się pamiętać o historii swojej formacji. Przejawem tego są liczne przedsięwzięcia, w których funkcjonariusze i pracownicy oddziału uczestniczą, kultywując pamięć o swoich poprzednikach – bohaterach polskich formacji granicznych – żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Gospodarczo – Wojskowej, Korpusu Straży Skarbowej, Wojskowej Straży Granicznej, czy Wojsk Ochrony Pogranicza. Dbają również o swoich Patronów – uczestników Powstania Warszawskiego – zrywu powstańczego, którego symbol Polski Walczącej dumnie noszą na ramieniu, ponieważ od 21 grudnia 2006 roku Nadwiślański Oddział SG nosi imię Powstania Warszawskiego.

 

 

do góry