Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli - PSG w Lesznowoli -

Nawigacja

PSG w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli

01.10.2020

Lisówek 21

05-600 Grójec

Google Maps

 

telefon sekretariat: +48 48 332 39 30

fax: +48 48 332 39 55

telefon kierownik zmiany: +48 48 332 39 50

fax: +48 48 332 39 56

e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli informuje, że istnieje możliwość kierowania korespondencji do placówki za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Kategoria placówki: I (pierwsza)

Data utworzenia: 1 maja 2015 r.

Komendant PSG w Lesznowoli: płk SG Mariusz Kiszczak

Usytuowanie: Siedziba placówki znajduje się w miejscowości Lisówek k/Grójca obejmując swoją odpowiedzialnością służbową kompleks budynków Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

 

Google Maps

 

 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli znajduje się w strukturach Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli, jest ośrodkiem o profilu rodzinnym.

Zasady przeprowadzania widzeń

 • cudzoziemcowi zgody na widzenie, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli,
 • wniosek powinien być dostarczony osobiście, za pośrednictwem poczty (lub poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail) na adres:

Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli
Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli
Lisówek 21
05-600 Grójec

 • we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • osoba, która przychodzi na widzenie ma obowiązek przedstawić ważny dokument tożsamości;
 • widzenia odbywają się codziennie w godz. 09.00 - 12.00 oraz 14.00 - 17.00, w pokoju widzeń i trwają nie dłużej niż 90 minut;
 • w widzeniu mogą uczestniczyć, nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15, mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie;
 • osoby którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż, podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione;
 • widzenie może zostać przerwane, w przypadku stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania osoby umieszczonej lub odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu ośrodka;
 • w trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zwartości przez funkcjonariusza) oraz pieniądze;
 • paczka może zostać przekazana cudzoziemcowi bez konieczności przeprowadzenia widzenia. Przyjmowanie paczek odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00. Osoba przekazująca paczkę zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości;

 • paczka może zostać przekazana cudzoziemcowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Paczki wysyłane spoza obszaru UE objęte są opłatą celną, której uiszczenie spoczywa po stronie nadawcy bądź odbiorcy.

 • paczka może zawierać: artykuły spożywcze z długim terminem ważności w opakowaniach z tworzywa sztucznego, wyroby tytoniowe w oryginalnym zamkniętym opakowaniu ze znakami akcyzy z krajów UE, odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki opatrunkowe i higieniczne oraz leki, które jednak mogą być przekazywane jedynie za zgodą lekarza SOdC;
 • zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych z krótkim terminem ważności, przedmiotów w szklanych lub metalowych opakowaniach, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 48 332 39 58, +48 48 332 39 59;

 

wniosek o zezwolenie na widzenie:

 

   

 • Tablica informacyjna placów Straży Granicznej w Lesznowoli. Tablica informacyjna placów Straży Granicznej w Lesznowoli.
  Tablica informacyjna placów Straży Granicznej w Lesznowoli.
 • Samochód wyjeżdża z terenu Ośrodka dla Cudzoziemców. Samochód wyjeżdża z terenu Ośrodka dla Cudzoziemców.
  Samochód wyjeżdża z terenu Ośrodka dla Cudzoziemców.
 • Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców. Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców.
  Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców.
 • Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców. Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców.
  Widok na teren i budynek Ośrodka dla Cudzoziemców.
 • Siłownia plenerowa. Siłownia plenerowa.
  Siłownia plenerowa.
 • Boisko wielofunkcyjne na terenie ośrodka. Boisko wielofunkcyjne na terenie ośrodka.
  Boisko wielofunkcyjne na terenie ośrodka.
do góry