Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 1/FI/ZM/16 - 2016 -

Nawigacja

2016

1/FI/ZM/16

Krzysztof Grzech

Usługa żywienia osób

Nr referencyjny - 1/FI/ZM/16

Wartość szacunkowa - Poniżej 135 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV) 55321000-6  55521200-0

Przedmiot – Usługa żywienia osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w PSG w Lesznowoli NwOSG oraz osób doprowadzanych

Tryb - Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert – 15.04.2016 r.
 

do góry