Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 2/FI/AG/16 - 2016 -

Nawigacja

2016

2/FI/AG/16

Marcin Wojciechowski

Robota budowlana pn. ”Zaprojektuj i wybuduj – Wymiana węzła cieplnego w budynku biurowym nr 5 KGSG przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”

Nr referencyjny - 2/FI/AG/16

Wartość szacunkowa - Poniżej 5 225 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71320000-7, 45332200-5, 45331100-7, 09323000-9, 45310000-3 i 45400000-1

Przedmiot – robota budowlana pn. ”Zaprojektuj i wybuduj – Wymiana węzła cieplnego w budynku biurowym nr 5 KGSG przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”

Tryb - Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert – 31.05.2016 r.

do góry