Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 8/FI/17 czarter - 2017 -

Nawigacja

2017

8/FI/17 czarter

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 8/FI/17

 

Wartość szacunkowa - Powyżej   135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 60423000-9

 

Przedmiot – usługi pasażerskich lotniczych przewozów czarterowych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz cudzoziemców przesiedlanych na terytorium RP lub wydalanych z terytorium RP

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 22.08.2017 r.

do góry