Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 17/FI/AG/17 olej opałowy - 2017 -

Nawigacja

2017

17/FI/AG/17 olej opałowy

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 17/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej   135  000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09135100-5

 

Przedmiot – dostawa oleju opałowego lekkiego

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 07.11.2017 r.

do góry