Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 9/FI/AG/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

9/FI/AG/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 9/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej   135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 39130000-2, 44421000-7, 39141000-2

 

Przedmiot – dostawa mebli biurowych, szaf stalowych oraz wyposażenia kuchni

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 26.07.2017 r.

do góry