Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 8/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej (przebudowa poddasza) - 2018 -

Nawigacja

2018

8/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej (przebudowa poddasza)

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 8/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  144  000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71220000-6, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 71320000-7

 

Przedmiot – usługa wykonania dokumentacji projektowej  dla zadania pn. „Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie (przebudowa poddasza)”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 06.04.2018 r. godz. 10:00

do góry