Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 14/FI/AG/18 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegających na budowie węzła teleinformatycznego w budynku administracyjnym przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie - 2018 -

Nawigacja

2018

14/FI/AG/18 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegających na budowie węzła teleinformatycznego w budynku administracyjnym przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 14/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71220000-6, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 71320000-7, 45000000-7

 

Przedmiot – wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegające na „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości  100 w m. Warszawa dla Etapu I – Budowa Synchronicznego Zapasowego Węzła Systemu Wysokiej Dostępności Straży Granicznej"

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 21.06.2018 r. godz. 10:00

 

do góry