Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 26/FI/AG/18 Dostawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do utrzymania terenu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli - 2018 -

Nawigacja

2018

26/FI/AG/18 Dostawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do utrzymania terenu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 26/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 16000000-5, 16700000-2, 16310000-1

 

Przedmiot – Dostawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do utrzymania terenu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 30.10.2018 r. godz. 10:00

do góry