Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 25/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola”. - 2018 -

Nawigacja

2018

25/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola”.

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 25/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Powyżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71220000-6

 

Przedmiot – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola”.

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 23.11.2018 r. godz. 10:00

do góry