Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej spr. 28/FI/AG/18 robota budowlana pn. „Wykonanie instalacji chłodu w budynku nr 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa”. - 2018 -

Nawigacja

2018

spr. 28/FI/AG/18 robota budowlana pn. „Wykonanie instalacji chłodu w budynku nr 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa”.

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 28/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7, 39717200-3

 

Przedmiot – robota budowlana pn. „Wykonanie instalacji chłodu w budynku nr 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa”.

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 03.12.2018 r. godz. 10:00

do góry