Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 12/FI/ZM/19 - usługi pralnicze na potrzeby Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2019 -

Nawigacja

2019

12/FI/ZM/19 - usługi pralnicze na potrzeby Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 12/FI/ZM/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 98310000-9, 98311000-6, 98315000-4

 

Przedmiot – Usługi pralnicze na potrzeby Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 25.04.2019 r. godz. 10:00

do góry