Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 20/FI/AG/19 Przebudowa budynków na potrzeby PSG w Lesznowoli – budowa budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu - 2019 -

Nawigacja

2019

20/FI/AG/19 Przebudowa budynków na potrzeby PSG w Lesznowoli – budowa budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 20/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45216000-4

 

Przedmiot – Robota budowlana: „Przebudowa budynków na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli – budowa budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 09.07.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert - 16.07.2019 r. godz. 10:00 

 

Dokumentację projektową i przedmiary robót można pobrać TUTAJ

do góry