Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 22/FI/AG/18 Remont pomieszczeń w budynku nr 17 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie - 2019 -

Nawigacja

2019

22/FI/AG/18 Remont pomieszczeń w budynku nr 17 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 22/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45453000-7

 

Przedmiot – Robota budowlana: „Remont pomieszczeń w budynku nr 17 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie”

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 12.09.2019 r. godz. 10:00

do góry