Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej spr 27/FI/AG/19 robota budowlana pn.Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie - 2019 -

Nawigacja

2019

spr 27/FI/AG/19 robota budowlana pn.Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 27/FI/AG19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45453000-7

 

Przedmiot – Robota budowlana pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie”.

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 13.11.2019 r. godz. 10:00

 

do góry