Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 24/FI/ZM/19 Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - 2019 -

Nawigacja

2019

24/FI/ZM/19 Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 24/FI/ZM/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 38000000-5, 38500000-0, 38400000-9

 

Przedmiot – Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej.

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 17.09.2019 r. godz. 10:00

do góry