Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej spr 28/FI/19 Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2019 -

Nawigacja

2019

spr 28/FI/19 Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 28/FI/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 79530000-8, 79540000-1

 

Przedmiot – usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 13.12.2019 r. godz. 10:00

do góry