Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 2/ZD/2020 - realizacja specjalistycznych konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych na potrzeby poradni badań profilaktycznych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie m. Łodz - postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert - Archiwum -

Nawigacja

Archiwum

Zapytanie ofertowe nr 2/ZD/2020 - realizacja specjalistycznych konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych na potrzeby poradni badań profilaktycznych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie m. Łodz - postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert

Bartosz Łotys

do góry