Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 9/FI/AG/20 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na budowie instalacji chłodzenia powietrza w budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

9/FI/AG/20 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na budowie instalacji chłodzenia powietrza w budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 9/FI/AG/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 350 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45262700-8, 39717200-3, 71220000-6

 

Przedmiot – Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze „Projektuj i Buduj” polegających na budowie instalacji chłodzenia powietrza w budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 10.07.2020 r. godz. 10:00

do góry