Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Podróż do Toronto przerwana na warszawskim lotnisku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podróż do Toronto przerwana na warszawskim lotnisku

12.04.2019 Dagmara Bielec-Janas

W minioną środę (10.04.2019 r.) na lotnisku Chopina funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca legitymującego się fałszywymi kanadyjskimi dokumentami.

Do zdarzenia doszło po przylocie samolotu z Wiednia. Funkcjonariusze z Zespołu Postępowań Granicznych przeprowadzili rutynową kontrolę legalności pobytu wobec kilku pasażerów, między innymi mężczyzny legitymującego się kanadyjskim paszportem. W trakcie kontroli funkcjonariusze zwrócili uwagę na stronę personalizacyjną paszportu, która okazała się być przerobiona. Po sprawdzeniu dokumentu w bazach danych ustalono, że figuruje on jako skradziony lub utracony przez właściciela. W toku dalszych czynności cudzoziemiec oświadczył, że przyleciał z Austrii do Warszawy, aby stąd dostać się do Kanady. Dla uwiarygodnienia swojego celu podróży okazał funkcjonariuszom kanadyjskie prawo jazdy, które również było sfałszowane. Mężczyzna nie potrafił jednak wyjaśnić jak wszedł w jego posiadanie.

Po ujawnieniu swojego afgańskiego pochodzenia i przyznaniu się do przestępstwa cudzoziemiec został zatrzymany. Z uwagi na fakt, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim została mu wydana decyzja zobowiązująca do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na teren Polski i obszar krajów Schengen na okres 3 lat.

Wobec niego wszczęto także postępowanie o czyn z art. 270 § 1 kk. (Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Mężczyzna przyznał się i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości przez okres jednego miesiąca. Na mocy postanowienia sądu obywatel Afganistanu zostanie umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry