Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wiza straciła ważność, opuści Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wiza straciła ważność, opuści Polskę

15.04.2019 Krzysztof Grzech

Obywatel Chin Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku został zwolniony z aresztu. Jeszcze tego samego dnia trafił w ręce łódzkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Będzie musiał wyjechać z Polski.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Cudzoziemiec został zatrzymany na podstawie art. 394 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o Cudzoziemcach - przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium i pobytu na nim. Mężczyzna do Polski przyleciał 23 stycznia 2019 r. na warszawskie Lotnisko Chopina z Włoch. Celem jego przyjazdu do Polski były sprawy biznesowe. Podczas przekraczania granicy na wjazd do RP posiadał ważny chiński paszport oraz wizę pobytową, wydaną przez władze Hiszpanii ważną do 14 marca bieżącego roku. 25 stycznia 2019 r. został zatrzymany przez Policję i aresztowany za kradzież. Następnie przez prawie 3 miesiące przebywał w Areszcie Śledczym. W tym czasie upłynął okres ważności jego wizy. 12 kwietnia postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku został z aresztu zwolniony. Cudzoziemiec nie posiadał żadnego innego tytułu pobytowego w strefie Schengen. Oświadczył, że dobrowolnie opuści Polskę gdyż posiada niezbędne środki finansowe potrzebne na zorganizowanie podróży powrotnej do Chin. Dlatego też została mu wydana przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi decyzja o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry