Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców

17.05.2022 Dagmara Bielec

Wczorajsze kontrole (16 maja 2022 roku) przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Pięcioro z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu wobec szóstej zostało wszczęte postępowanie w tym kierunku.

  • Funkcjonariusze NwOSG kontrolują cudzoziemkę. Funkcjonariusze NwOSG kontrolują cudzoziemkę.
    Funkcjonariusze NwOSG kontrolują cudzoziemkę.

Podjęte kontrole legalności pobytu cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na ternie województw: mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego miały przede wszystkim na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski centralnej nie naruszyli przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie uchylają się od wykonania decyzji zobowiązujących ich do powrotu w określonym terminie.

W wyniku wczorajszych kontroli funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Warszawie i Bydgoszczy ujawnili sześć osób, które w świetle obowiązujących przepisów przebywały nielegalnie w naszym kraju z uwagi na brak ważnych dokumentów pobytowych lub figurowały w systemach, jako osoby niepożądane na terytorium RP. Zatrzymani to obywatele Armenii, Rosji, Wietnamu, Filipin i Gruzji. Pięcioro z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen we wskazanym okresie, wobec jednej  wszczęto postępowanie w tym kierunku. Po zakończonych czynnościach wszystkie osoby zostały zwolnione.

do góry