Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Azjata poszukiwany przez Interpol wpadł podczas kontroli legalności pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Azjata poszukiwany przez Interpol wpadł podczas kontroli legalności pobytu

Dagmara BIELEC

Wczoraj (30 maja 2023 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali obywatela Wietnamu za nielegalny pobyt. Mężczyzna poszukiwany jest również przez czeskie organy ścigania czerwoną notą Interpolu za handel narkotykami.

  • Czerwona nota Interpolu. Czerwona nota Interpolu.
    Czerwona nota Interpolu.

47-letni Azjata podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu nie posiadał wizy ani innego ważnego dokumentu, który uprawniałby go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że dane cudzoziemca figurują w systemie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w celu zatrzymania. Mężczyzna poszukiwany jest przez władze Czech w związku z handlem narkotykami. W rozmowie z funkcjonariuszami Wietnamczyk przyznał, że do Polski dostał się nielegalnie dwa lata temu podstępem, a podróż w ukryciu naczepy samochodu dostawczego zorganizował nieznany mu obywatel Ukrainy za kwotę 300 euro.

Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom granicy RP podstępem (art. 264 § 2 kk.). Cudzoziemiec przyznał się zarzucanego czynu. Po czynnościach mężczyzna został osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy PSG w Warszawie. Dzisiaj natomiast zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie wobec niego zostaną przeprowadzone dalsze czynności w sprawie.

 

do góry