Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 2/FI/ZM/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

2/FI/ZM/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 2/FI/ZM/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 55321000-6, 55521200-0

 

Przedmiot – usługa żywienia osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w PSG w Lesznowoli NwOSG oraz osób doprowadzanych

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 21.03.2017 r.

do góry