Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 20/FI/AG/17 Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb PNR - 2017 -

Nawigacja

2017

20/FI/AG/17 Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb PNR

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 20/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej  5 225 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7

 

Przedmiot – Robota budowlana pn. „Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb Krajowej Jednostki Informacji o Pasażerach (PNR) w budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 06.12.2017 r. godz. 11:00

 

 

Dokumentację projektową można pobrać TUTAJ

do góry