Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 3/FI/AG/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

3/FI/AG/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 3/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 5 225 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7, 45232424-9

 

Przedmiot – Robota budowlana pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w PSG w Lesznowoli”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 28.04.2017 r.

 

Dokumentację projektową i przedmiary można pobrać TUTAJ

do góry