Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 1/FI/AG/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

1/FI/AG/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 1/FI/AG/17

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 5 225 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45262700-8, 45216200-6

 

Przedmiot – Robota budowlana pn. Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie

 

Tryb - Przetarg ograniczony

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 10.03.2017 r.

 

Termin składania ofert 20.04.2017r.

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 27.04.2017 r.

 

Dokumentację projektową i przedmiary można pobrać TUTAJ

do góry