Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej spr. 17/FI/AG/18 budowlana pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej oraz częściowe zagospodarowanie terenu w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie”. - 2018 -

Nawigacja

2018

spr. 17/FI/AG/18 budowlana pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej oraz częściowe zagospodarowanie terenu w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie”.

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 17/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45216000-4

 

Przedmiot – robota budowlana pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej oraz częściowe zagospodarowanie terenu w kompleksie Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie” dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie”.,

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 23.07.2018 r. godz. 10:00

do góry