Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 15/FI/AG/18 Dostawa sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych - 2018 -

Nawigacja

2018

15/FI/AG/18 Dostawa sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 15/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa - Powyżej  144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 30200000-1, 30230000-0

 

Przedmiot – Dostawa sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 25.07.2018 r. godz. 10:00

do góry