Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 18/FI/AG/18 robota budowlana pn. "Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. Lesznowola – rozbiórkę i budowę budynku nr 5, rozbiórkę budynku nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" - 2018 -

Nawigacja

2018

18/FI/AG/18 robota budowlana pn. "Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. Lesznowola – rozbiórkę i budowę budynku nr 5, rozbiórkę budynku nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu"

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 18/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45216000-4

 

Przedmiot – robota budowlana pn. „Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. Lesznowola – rozbiórkę i budowę budynku nr 5, rozbiórkę budynku nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu”.,

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 22.08.2018 r. godz. 10:00

 

Dokumentację projektową i przedmiary robót można pobrać TUTAJ

do góry