Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 19/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego al. Niepodległości 100 w m. Warszawa – dla etapu II” - 2018 -

Nawigacja

2018

19/FI/AG/18 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego al. Niepodległości 100 w m. Warszawa – dla etapu II”

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 19/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa - Poniżej 144 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 71220000-6, 71240000-2, 71244000-0, 71245000-7, 71320000-7

 

Przedmiot – Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego al. Niepodległości 100 w m. Warszawa – dla etapu II”

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 23.08.2018 r. godz. 10:00

do góry