Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 20/FI/18 Usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców - 2018 -

Nawigacja

2018

20/FI/18 Usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 20/FI/18

 

Wartość szacunkowa - Poniżej  750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 85000000-9, 85121270-6

 

Przedmiot – Usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

 

Tryb -  Zamówienie na usługi społeczne realizowane na podstawie art. 138o ustawy Pzp

 

Termin składania ofert  – 29.08.2018 r. godz. 10:00

do góry