Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 21/FI/AG/18 Wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach biurowych w budynku nr 2 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie - 2018 -

Nawigacja

2018

21/FI/AG/18 Wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach biurowych w budynku nr 2 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 21/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa - Poniżej  5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) CPV 45216000-4

 

Przedmiot – Wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach biurowych w budynku nr 2 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 05.09.2018 r. godz. 10:00

do góry