Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 22/FI/ŁI/18 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym - 2018 -

Nawigacja

2018

22/FI/ŁI/18 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 22/FI/ŁI/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej  750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 66110000-0

 

Przedmiot – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym od 01.10.2018 r. do 30.09.2018 r. realizowane na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 14.09.2018 r. godz. 10:00

do góry