Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej spr 23/FI/AG/18 Robota budowlana pn. "Przebudowa budynków na potrzeby PSG Lesznowola - rozbiórka budynków nr 4 i 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie ciągów komunikacynych" - 2018 -

Nawigacja

2018

spr 23/FI/AG/18 Robota budowlana pn. "Przebudowa budynków na potrzeby PSG Lesznowola - rozbiórka budynków nr 4 i 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie ciągów komunikacynych"

Magdalena Wiercioch

 

Nr referencyjny - 23/FI/AG/18

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45216000-4

 

Przedmiot – robota budowlana pn. „Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. Lesznowola – rozbiórka budynków nr 4 i 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie ciągów komunikacyjnych

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 27.09.2018 r. godz. 10:00

 

Dokumentację projektową i przedmiary robót można pobrać TUTAJ

do góry