Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 13/FI/AG/19 Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie - 2019 -

Nawigacja

2019

13/FI/AG/19 Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 13/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45453000-7

 

Przedmiot – Robota budowlana: Remont budynku nr 4 przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie

 

Tryb -  przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert  – 08.05.2019 r. godz. 10:00

do góry