Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 14/FI/AG/19 Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie - 2019 -

Nawigacja

2019

14/FI/AG/19 Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 14/FI/AG/19

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 5 548 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45262700-8

 

Przedmiot – „Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. Warszawa”

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 22.05.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert  31.05.2019 r. godz. 10:00, otwarcie ofert 10:30

do góry